KeHyn syyskokouksen päätöksiä 02.12.20

02.12.2020

KeHyn 02.12.20 pidetyssä syyskokouksessa päätettiin mm. seuraavia asioita:

– KeHyn jäsenmaksu vuonna 2021 on 55 euroa

– KeHyn hallitus vuonna 2021: Taru Eskonen-Myllylä, Jussi Gustafsson, Iina Hakanen, Sanna Jylänki, Kauko Järvinen, Minna Liukko, Kaisa Nissi, Timo Piiparinen, Annikka Suoninen, Antti Viitamäki. Puheenjohtajana jatkaa kauden 2020-2021 Jenna Simpanen

– Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio

– Valittiin toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

– Päätettiin rinkilippuun liittyvät asiat:
Rinkilipun hinta on vuonna 2021 kuusi (6) euroa. Rinkiin on teatterin kuuluttava koko kalenterivuosi, tai oltava poissa koko kalenterivuoden ajan. Teatteri voi liittyä tai erota rinkiin/ringistä ilmoittamalla asiasta KeHylle. Jäsenkortti tai vastaava tosite on esitettävä rinkilippua ostettaessa.