Osuuskunta Kuje: ImproKampus

09.12.2016

Basic RGB

ImproKampus avaa ovensa Jyväskylässä tammikuussa 2017

Jyväskylän keskustaan aukeaa uusi improvisaatiokoulutuksen keskus ImproKampus.

ImproKampuksen toiminnasta vastaa jyväskyläläinen kulttuuritoimija Osuuskunta Kuje, jonka tarkoituksena on edistää monipuolista kulttuuritoimintaa soveltavan teatterin ja improvisaatioteatterin keinoin.

Kujeen toiminnan tavoitteena on lisätä erityisesti improvisaatioteatterin näkyvyyttä sekä harrastusmahdollisuuksia Keski-Suomessa.

ImproKampuksen kurssin voi ostaa myös lahjaksi. Lahjakortit löytyvät verkkokaupastamme:
www.holvi.com/shop/improkampus

Tammikuussa 2017 Kuje aloittaa systemaattisen improvisaatiokoulutuksen Jyväskylässä ja luo näin mahdollisuuden harrastaa ja opiskella improvisaatioteatteria monipuolisesti.

ImproKampus on ensimmäinen suomenkielinen improvisaatiokoulutuskeskus. Toiminnan on tarkoitus laajentua myös Keski-Suomen ulkopuolelle ja tarjota tulevaisuudessa koulutusta koko Suomen laajuisesti.

ImproKampuksella järjestetään alkeis- ja jatkokursseja, englanninkielisiä kursseja sekä kursseja nuorille ja lapsille. Opintokokonaisuuksia on mahdollista myös ostaa julkisen sosiaali- ja terveyshuollon tarpeisiin tai yrityksiin.

ImproKampus käynnistyy viikolla 3. Ensimmäinen kausi päättyy viikolla 8 ja seuraava alkaa viikolla 10. ImproKampuksen toiminta on jatkuvaa.

Improvisaatioteatteri on taiteen ja teatterin laji, joka perustuu hetkessä olemiseen, impulsseihin reagoimiseen, kuuntelemiseen, hyväksymiseen ja yhdessä luomiseen. Improvisaatioteatterille on luonteenomaista ilman käsikirjoitusta luotu, hetkessä syntyvä esitys.

ImproKampuksen koulutusohjelma kehittää esiintymistaitoja, näyttelijäntyön taitoja, kehollista ilmaisua, äänenkäyttöä, esiintymisvarmuutta, dramaturgian tajua ja ryhmäilmaisun taitoa.

Esittävän improvisaatioteatterin ohella improvisaation työkaluja käytetään menetelmänä myös eri kouluissa, koulutuksissa, yrityksissä ja valmennuksissa.

ImproKampuksen opit ja kokemukset näkyvät myös arjessa toisten ihmisten kokonaisvaltaisena kohtaamisena ja läsnäolona vuorovaikutustilanteissa.

Improvisaatioteatterin opiskelu hyödyttää kaikkia jotka toimivat tavalla tai toisella ihmisten parissa.

Verkkosivun osoite
http://www.osuuskuntakuje.fi/improkampus